GEZONDHEIDSVERKLARING

GEZONDHEIDSVERKLARING

De 'Gezondheidsverklaring' is nodig om het praktijkexamen aan te vragen. In de 'Gezondheidsverklaring' worden vragen gesteld die bepalen of je geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid.

DOEN!
Stuur je ingevulde formulier 'Gezondheidsverklaring' ruim van tevoren op. Reken op circa vier maanden verwerkingstijd.

HOE:
via MIJN CBR

KOSTEN: € 34.80
http://www.cbr.nl/ev.pp voor het actuele tarief!

ADRES TBV VERKLARING
http://www.cbr.nl/11383.pp